CORSE CORSICA
 
GUIDE   PRATIQUE   de   la   CORSE     CORSICA     KORSIKA
LES PRENOMS CORSES DE MAI
Attanasiu
2
maghju
Filippu
3
maghju
Ghjacumu (apostulu)
3
maghju
Gregoriu l'Illuminatore
4
maghju
Anghjulu
5
maghju
Evodiu
6
maghju
Prudenzia
6
maghju
Domitilla
7
maghju
Petru di Tarentasia
8
maghju
Isaia
9
maghju
Sulennia
10
maghju
Gangulfu
11
maghju
Stella
11
maghju
Pancraziu
12
maghju
Orlanda
13
maghju
Servaziu
13
maghju
Egidiu di Coimbra
14
maghju
Mattiasu
14
maghju
Diunisa
15
maghju
Eufrasiu
15
maghju
Unuratu
16
maghju
Pasquale
17
maghju
Curallina
18
maghju
Gherardina
19
maghju
Iviu
19
maghju
Teofiluw
19
maghju
Bernardinu di Siena
20
maghju
Ristituta di Calinzana
21
maghju
Ghjulia
22
maghju
Miliu
22
maghju
Rita
22
maghju
Desideriu
23
maghju
Dunazianu
24
maghju
Rugazianu
24
maghju
Filippu Neri
26
maghju
Ghjermanu
28
maghju
Massiminu
29
maghju
Ferdinandu
30
maghju
Pieretta
31
maghju